English |דרושים|כניסה למשתמשיםצרו קשר

למידה מבוססת פרוייקטים - Project Based Learning

למידה המחוברת לפעימות החיים

אנו מזמינים/ות אתכם/ן להכיר את שיטת הלמידה PBL = Project Based Learning. מאמר זה יחשוף אתכם לשיטה, ומציע:

  1. הכרות עם הצורך ביצירת פדגוגיה הרלוונטית לתקופה בה אנו חיים, השואפת לחולל טרנספורמציה בתפיסת המושג "למידה".
  2. הבנה של מודל הPBL בהיבט התפיסתי והיישומי, בהיותו מענה ל"פדגוגיה של הגל השלישי".
  3. הכרות עם שלוש דרכים שונות ליישום והטמעה של למידה מבוססת פרויקטים בבתי ספר ציבוריים, בזיקה למרחבים בהם מתקיימת הלמידה.
  4. מפגש עם החסמים המעכבים והמוטיבציות המקדמות תהליכי שינויי ברוח זו, בהיבטים חוץ ופנים בית ספריים.
  5. כלים להנחיית תהליך שינוי מסוג זה, וקישורים שיוכלו לסייע בהבנייתו.

מאת נועה בשן

הורדה

סרטון: למידה מבוססת פרוייקטים בחולון

למידה מבוססת פרויקטים לבגרות

לקראת למידה והערכה משמעותיות

למידה מבוססת פרויקטים נותנת מענה לתפקיד המשתנה של בית הספר במאה ה-21, ומאפשרת ללומד לפתח, בנוסף לידע, גם מיומנויות, יכולות מגוונות, כישורי חיים ומוטיבציה פנימית ללמידה. החל משנת תשע"ד שותף המכון לחינוך דמוקרטי במהלך ייחודי, בשיתוף עיריית חולון ומשרד החינוך, של הדרכת מורים בלמידה מבוססת פרויקטים לבגרות. 

למידה מבוססת פרויקטים (למ"פ) לבגרות ממירה יחידות עיוניות בפרויקטים מעשיים אותם מתכנן ומנחה המורה – למשל, אצירת תערוכת קריקטורות בנושא מדיניות הרווחה בישראל במקצוע האזרחות, תכנון סיור ספרותי בספרות וכד'.

בשנת הלימודים תשע"ד הפכה חולון, הנמצאת בשנתה הרביעית להטמעת תהליך שינוי פדגוגי עירוני שעיקרו הטמעת למידה מבוססת פרויקטים מיסודי ועד תיכון, לעיר חלוצה בהמרת בחינת הבגרות בלמידה מבוססת פרויקטים. 20 מורים בשבעה בתי ספר על-יסודיים בעיר מתכננים ומנחים פרויקטים לבגרות בשבעה מקצועות: ספרות, אזרחות, היסטוריה, גיאוגרפיה, מחשבת ישראל, אמנות וחינוך גופני. 

הדרכת המורים בפרויקט נעשית על ידי המכון לחינוך דמוקרטי ונעשית בשותפות הדוקה עם מינהל החינוך בחולון ומשרד החינוך. כדי לייצר סטנדרטיזציה ולהבטיח רמה אקדמית, שלבי הפרויקטים מאושרים על ידי המפמ"רים. 

התהליך

אפשרויות ליווי

  • ליווי תהליך יישובי של הטמעת למידה מבוססת פרויקטים לבגרות
  • ליווי תהליך בית-ספרי של למ"פ לבגרות – השתלמות צוות וליווי מתמשך
  • בניית תוכנית ליווי מותאמת על פי דרישה. 

לפרטים נוספים

מירב ברקת, מנהלת פדגוגית חולון ומובילת תחום PBL במכון, 0503334449,