English |דרושים|כניסה למשתמשיםצרו קשר

גן ילדים ברוח החינוך הדמוקרטי מותאם יותר למאה ה-21, שכן הוא משלב בצורה מאוזנת בין מאפיינים של תמיכה בהתפתחותו האינדיבידואלית של הילד, לערכים חברתיים ומודעות סביבתית.

נכון להתחיל שינוי במערכת החינוך העירונית מתוך מערכת החינוך לגיל הרך, ולבנות אותו במישורים מקבילים, הנותנים תמיכה לפרט, לקבוצות השווים ולקהילה, קרי - לסביבה כולה. במובן זה, מהווה השינוי מדריך להפיכת המערכת העירונית לידידותית יותר לדור הבא.

מאת רן כהן אהרונוב

הורדה