English |דרושים|כניסה למשתמשיםצרו קשר

אנו מזמינים/ות אתכם/ן להכנס לתא הטייס של תהליך השינוי. כך בונים עיר חינוך! בסיום המאמר הקוראים/ות:

  • יכירו את הפרספקטיבה החינוכית של הרעיון המחולל של עיר חינוך.
  • יכירו את תמצית הרעיון החינוכי-מערכתי של הרוורד גרדנר: אינטלגנציות מרובות.
  • יידעו לזהות את המהלכים העקרוניים של אסטרטגיית הובלת השינוי, את המפה הקוגניטיבית, אשר בעזרתה מנווטים מובילי השינוי, ואת מסמני ההגעה הבולטים של השלבים השונים בתהליך.
  • יבינו עקרונות מושגיים-תהליכיים, כגון “לצבוע את הדרך בצבעי המטרה”.
  • יפתחו תובנות אסטרטגיות וטקטיות, כגון התהליך המקביל של מהות השינוי, המתקיים באופן דומה במופעים שונים: בין אם בכיתה, בבית הספר היחיד או בעיר כולה.

מאת גלעד בבצ׳וק

הורדה