English |דרושים|כניסה למשתמשיםצרו קשר

בסוף מאמר זה:

  • תדעו כיצד טכנולוגיה יכולה לתמוך ביישום בפועל של עקרונות הפעולה והערכים של עיר חינוך.
  • תדעו אילו הזדמנויות גלומות ביישום טכנולוגיות מידע במרחבים השונים של עיר חינוך.
  • תכירו חלק מהתשתיות הבסיסיות העומדות בבסיס המרחב הטכנולוגי של עיר חינוך.
  • תכירו חלק מהטכנולוגיות הרלוונטיות להעצמת תחום האזרחות הפעילה בעיר חינוך.
  • תכירו תהליך שיטתי למיפוי ההזדמנויות וליצירת אסטרטגיות טכנולוגיות לעיר חינוך.
  • תכירו את גורמי ההצלחה הקריטיים להצלחת היישום החכם של טכנולוגיות בעיר חינוך.

מאת איתי אלטר, רון דביר

הורדה