English |דרושים|כניסה למשתמשיםצרו קשר

חלוץ חינוכי

Box image

בתי ספר פורצי דרך כחממה להכשרת מנהיגות חינוכית ועתודה ניהולית

יוזמות חברתיות

יוזמות חברתיות

ייעוץ ארגוני לתהליכים דמוקרטים בחברות וארגונים

ייעוץ ארגוני לתהליכים דמוקרטים בחברות וארגונים

מנהיגים במערכת החינוך

מנהיגים במערכת החינוך

קהילת בתי הספר הדמוקרטיים

Box image

קהילה עבור כל מי שמגדירים עצמם כחברים במסגרת-חינוכית דמוקרטית, ו/או קשורים ומחוייבים לחינוך הדמוקרטי בישראל. המטרה: איגום מאמצים, למידה הדדית, פעולה משותפת, פיתוח הידע, הגברת מודעות