English |דרושים|כניסה למשתמשיםצרו קשר

תוכנית חלוץ: הגשת מועמדות

תוכנית חלוץ: הגשת מועמדות

רק מי שהשתתף/ה במפגש חשיפה רשאי/ת להגיש מועמדות

אנא קרא/י בעיון את חוברת התכנית לפני שתחל/י בהליך ההרשמה. 

אנו מאחלים לך הצלחה, צוות מטה חלוץ חינוכי

 

הליך ההרשמה כולל:

 1. קריאת חוברת חלוץ חינוכי
 2. מילוי טופס נתונים אישיים ממוחשב
 3. תשלום דמי רישום
 4. מילוי שאלון למועמד/ת ושליחתו בצירוף המסמכים המבוקשים

הליך המיון והקבלה

לתשומת לבך - הקבלה לתכנית מותנית בהצלחה בתהליך מיון רב-שלבי. מעבר לשלב המיון הבא מותנה בהצלחה בשלב הקודם.

 • שלב ראשון - השתתפות במפגש חשיפה
 • שלב שני- ביצוע של הליך ההרשמה במלואו, כולל תשלום
 • שלב שלישי - סדנת מיון קבוצתית
 • שלב רביעי - ראיון אישי
 • שלב חמישי - ראיון קבלה ע"י מנהל/ת בי"ס המשתייך לתכנית חלוץ
 • שלב שישי - שיעור לדוגמה והתנסות בכיתה בביה"ס
 • שלב שביעי - קבלה לביה"ס ולתכנית חלוץ חינוכי
 • שלב שמיני- השתתפות בשני סמינרים במהלך חופשת הקיץ

השתתפות בסמינרים אלו הינה חובה למתקבלים/ות לתוכנית. היעדרות מהם תבטל את קבלת המועמד/ת.

ההרשמה לתכנית לשנת תשע"ו תיפתח בפברואר

הגשת מועמדות: http://www.tfaforms.com/314776