English |דרושים|כניסה למשתמשיםצרו קשר

הצטרפות בתי ספר לחלוץ חינוכי

הצטרפות בתי ספר לחלוץ חינוכי

מהו בית ספר חלוץ חינוכי

בית ספר בתכנית חלוץ חינוכי הינו בית ספר ציבורי, המוכר ומפוקח על ידי משרד החינוך. בתי הספר השונים מצויים על כל הרצף הגילאי, מיסודי ועד תיכון, וחולקים שלושה מכנים משותפים:

  1. מנהל/ת מנהיג/ה ומוביל/ת שינוי
  2. מנהל/ת בעל/ת יכולת להצמיח ולפתח מנהיגות חינוכית בית ספרית
  3. מיקום בפריפריה החברתית/ גיאוגרפית של מדינת ישראל

בתי הספר בתכנית נמצאים בשלבים שונים של תהליכי שינוי, בדרך להפיכתם למגדלורים לחדשנות חינוכית ולחממה להכשרת מנהלים.

המודל החדשני נבנה בכל בית ספר באופן ייחודי, התואם את צרכיו ואופיו ומיושם תוך שיתוף פעולה בין מנהל בית הספר, צוות בית הספר והחלוצים החינוכיים.

בית ספר חלוצי מחויב להוביל תהליך שינוי ברוח של חדשנות חינוכית ותרבות דמוקרטית.
תהליך השינוי משפיע על התרבות הארגונית ותרבות הלמידה הכוללת של בית הספר, ובא לידי ביטוי בארבעה ממדים:

  • מימד "ארגון וניהול"
  • מימד "מערכות יחסים"
  • מימד "פדגוגיה"
  • מימד "רעיוני" המבוסס על עקרונות של תרבות דמוקרטית

דוגמאות למודלים אפשריים:

פריצת גבולות בית הספר והרחבת אפשרויות הלמידה - בית הספר מאפשר לתלמידיו סביבות למידה מגוונות המותאמות לסגנונות למידה שונים, תוך חיבור למשאבי הלמידה בסביבת בית הספר.

בית ספר כמרכז קהילתי - בית ספר המשמש כמרכז קהילתי בשכונתו ומהווה מוקד משיכה לאוכלוסיות מגוונות, ולשם כך פועל גם בשעות אחר הצהריים.

תהליך קבלת בית ספר לתכנית חלוץ חינוכי

על בתי ספר המעוניינים להתקבל לתכנית להגיש מועמדות לועדת הקבלה, באמצעות  ערכת ההרשמה.

תהליך מיון בתי ספר לשנת תשע"ז יפתח בדצמבר 2015. 

למידע ופרטים נוספים נא לפנות ל:

באזור הצפון - הילה טלאור - hilatalor1@gmail.com

באזור המרכז והדרום - מיקה דמארי - mikad@democratic.co.il

ערכת הרשמה:

הורדה