English |דרושים|כניסה למשתמשיםצרו קשר

למידה מבוססת פרוייקטים

Box image

למידה מחוברת לפעימות החיים. למידה מבוססת פרויקטים נותנת מענה לתפקידו המשתנה של בית הספר במאה ה-21, ומאפשרת ללומד לפתח, לא רק ידע אלא גם מיומנויות, יכולות מגוונות, כישורי חיים ומוטיבציה פנימית ללמידה.