English |דרושים|כניסה למשתמשיםצרו קשר

עיר חינוך בעידן הידע - המרחב הטכנולוגי

Box image

שימוש בטכנולוגיות מידע מתקדמות כפלטפורמה מעצימה לעיר חינוך

עיר חינוך - מעשה בשלושה (ארבעה) מורים

Box image

מאמר מקיף אודות החזון של עיר חינוך, המודלים והכלים המעשיים ליישומו. דוגמאות מ-12 ערים ממחישות את הרעיון הלכה למעשה.

יחד בונים חברה

Box image

מודל לשילוב החינוך הבלתי-פורמאלי בעיר חינוך

המחשבה והפעולה האסטרטגית בהבניית עיר חינוך

Box image

מזמינים/ות אתכם/ן להכנס לתא הטייס של תהליך השינוי. כך בונים עיר חינוך.

ילדי הגן - חינוך בגיל הרך ברוח תפיסת עולם דמוקרטית

Box image

"נכון להתחיל שינוי במערכת החינוך העירונית מתוך מערכת החינוך לגיל הרך"